Ώρες ιατρείου
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή

10:00

19:00

10:00

19:00

 09:00

18:00

10:00

19:00

 09:00

18:00