Ελαστογραφία

Είναι μία απεικονιστική μέθοδος με τη χρήση υπερήχων κατά την οποία χαρτογραφείται η ελαστικότητα των ιστών.

Υπάρχουν αρκετές τεχνικές ελαστογραφίας ωστόσο η 2D- SWE (shear wave elastography) είναι η πιο πρόσφατη. Αποτελεί την πιο καινοτόμο καθώς επιτρέπει την επαναληψιμότητα και αναπαραγωγή της εξέτασης δίνοντας πληροφορίες για την κατάσταση των ιστών, για πρώτη φορά, με ποσοτικό προσδιορισμό. Είναι πιο αξιόπιστη καθώς αυξάνει την ευαισθησία και την ειδικότητα τόσο στη διάγνωση κακοήθων βλαβών όσο και στην παρακολούθηση των χρόνιων, ενώ είναι πιο σύντομη και ανεκτή για τον ασθενή.

Χρησιμοποιείται για την εκτίμηση της σκληρότητας εστιακών αλλοιώσεων όπως όζοι του θυρεοειδούς, λεμφαδένες, όγκοι του μαστού, του προστάτη και των όρχεων, για την εκτίμηση της ελαστικότητας ολόκληρων οργάνων όπως το ήπαρ στη διάχυτη ηπατική νόσο καθώς και στη μελέτη μυών και τενόντων. Κατά την παρακέντηση αλλοιώσεων υπό υπερηχογραφική καθοδήγηση η χρήση της ελαστογραφίας συμβάλει στην εντόπιση ύποπτων περιοχών περιορίζοντας έτσι τις πολλαπλές λήψεις. Πρέπει να αναφερθεί πως στο μεγαλύτερο ποσοστό, οι κακοήθεις εστιακές αλλοιώσεις ελέγχονται με αυξημένη σκληρότητα.

Η μέθοδος είναι ανώδυνη, σύντομη και συμβάλει στη μείωση του κόστους και της ταλαιπωρίας του ασθενούς κατά τη γενικότερη διαδικασία της διάγνωσης ή της παρακολούθησης.
Η συνεχής βελτίωση της και οι νέες μελέτες αποσκοπούν στη διεύρυνση της χρήσης της όπως για παράδειγμα στον προσδιορισμό της ίνωσης του φλοιού μετά από μεταμόσχευση νεφρού. Στο ιατρείο μας από το Μάρτιο του 2018 χρησιμοποιείται ο υπερηχοτομογράφος Resona 7 του οίκου Mindray, μια νέα επαναστατική πλατφόρμα με τη μοναδική τεχνολογία Zone Sonography Technology ZST+, η οποία προσφέρει δεκαπλάσια ταχύτητα σάρωσης και καινοτόμες τεχνολογίες Dynamic Focusing, HD Scope, Sound Speed Compensation και Sound Touch Elastography (2D-SWE, Shearwave Elastography).