Ο ιατρός

Απόφοιτος του Πανεπιστημίου της Ιατρικής του Cluj Napoca (Universitate de Medicina Iulie Hatieganu), με βαθμό Άριστα 9,12.

Εκπλήρωσε τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις, τη μεγαλύτερη περίοδο στη Λήμνο στο Τάγμα Υγειονομικού και το Τάγμα Υλικού Πολέμου όπου προσέφερε τις υπηρεσίες του ως Ιατρός Μονάδας. 

Το επόμενο διάστημα προσέφερε τις υπηρεσίες του, άμισθος στο Παθολογικό, Καρδιολογικό και Χειρουργικό τμήμα του Κωνσταντοπούλειου Γενικού Νοσοκομείου Νέας Ιωνίας.

Εργάστηκε ως Επιστημονικός Συνεργάτης στην εταιρεία Nucleomed στο τμήμα Διεγχειρητικής Νευροφυσιολογικής Παρακολούθησης με ενεργή συμμετοχή σε χειρουργεία σπονδυλικής στήλης, θυρεοειδούς και εγκεφάλου.

Εργάστηκε ως ειδικευόμενος ιατρός στο ακτινολογικό τμήμα του Κωνσταντοπούλειου Γενικού Νοσοκομείου της Νέας Ιωνίας στην Αθήνα από τον Οκτώβριο 2008 έως το Δεκέμβριο 2013 στα τμήματα Κλασσικής Ακτινολογίας, Duplex και Triplex Υπερηχοτομογραφίας, Αξονικής Τομογραφίας και στο Τμήμα Ψηφιακής Αφαιρετικής Αγγειογραφίας. Μέρος της ειδίκευσης έγινε στο Τμήμα Μαστογραφίας του Νοσοκομείου “ Ο Άγιος Σάββας” και στο Τμήμα Μαγνητικής Τομογραφίας του νοσοκομείου “Γενικό Κρατικό – Γεννηματάς”.

Από τον Ιανουάριο του 2016 διατηρεί Ιατρείο Υπερήχων Σώματος, Triplex Αγγείων, Ελαστογραφίας και Υπερηχογραφικά κατευθυνόμενων παρακεντήσεων FNAC. Δείτε το πλήρες βιογραφικό μου σημείωμα πατώντας εδώ